Budapest megye

Közúti járművezető szakoktatók

Elméleti verseny helyszíne Gyakorlati verseny helyszíne Megyei forduló időpontja Nevezési határidő Nevezés módja Versenyszabályzat
XIX. Vas Gereben u. 2-4. XIX. Hofherr Albert u. 109. (vizsgapálya) 2017. április 28. 2017. április 25. személyesen, illetve a versenyszabályzatban megadott e-mail címen Budapest

Közúti járművezető vizsgabiztosok

Elméleti verseny helyszíne Gyakorlati verseny helyszíne Megyei forduló időpontja Nevezési határidő Nevezés módja Versenyszabályzat
XIX. Vas Gereben u. 2-4. XIX. Hofherr Albert u. 109. (vizsgapálya) 2017. április 28. 2017. április 25. személyesen, illetve a versenyszabályzatban megadott e-mail címen Budapest

Műszaki vizsgabiztosok

Elméleti verseny helyszíne Gyakorlati verseny helyszíne Megyei forduló időpontja Nevezési határidő Nevezés módja Versenyszabályzat
XIX. Vas Gereben u. 2-4. 2017. április 28. 2017. április 25. személyesen, illetve a versenyszabályzatban megadott e-mail címen Budapest

Közúti ellenőrök

Elméleti verseny helyszíne Gyakorlati verseny helyszíne Megyei forduló időpontja Nevezési határidő Nevezés módja Versenyszabályzat
XIX. Vas Gereben u. 2-4. 2017. április 28. 2017. április 25. személyesen, illetve a versenyszabályzatban megadott e-mail címen Budapest
« Vissza a térképhez Időpont és kategóriák

A 2017. április 20-tól 2017. május 30-ig megrendezendő megyei fordulók 4 kategóriában kerülnek megrendezésre, azaz szakoktatói, járművezető vizsgabiztosi és műszaki vizsgabiztosi, közúti ellenőri kategóriában.
A versenyt a megyei (fővárosi) Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályok bonyolítják le, határozzák meg a vetélkedő időpontját, helyszínét, és a feladatok megoldásának módját.

Versenyfeladatok
A megyei (fővárosi) versenyeket a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályok tetszés szerint rendezhetik meg, állíthatják össze a szakoktatók, járművezető vizsgabiztosok és műszaki vizsgabiztosok számára a versenyfeladatokat.
A versenyfeladatokhoz az NFM opcionális jelleggel segítséget nyújt. Minden kategóriában egy, a versenyre létrehozott SZEV-es kérdéssor kerül kialakításra, melyet a közlekedési felügyelőség a megyei forduló lebonyolításához felhasználhat, az alábbiak szerint.
Ezen túlmenően a szakoktatói és járművezetői vizsgabiztosi versenyhez szintén ajánlott jelleggel a korábbi évek feladatait alapul véve egy gyakorlati versenyfeladat leírása is megküldésre kerül.

Az ajánlott versenyfeladatok alkalmazása nem kötelező, a közlekedési hatóság ettől eltérően is lebonyolíthatja a vetélkedőt, a feladatokkal kapcsolatos alábbi elvárások figyelembe vételével:
  • közúti járművezető szakoktató kategóriában legalább egy elméleti-, és legalább egy gyakorlati feladat legyen, ahol az elméleti feladatok ismeretanyaga az alábbi témakörökre terjedjen ki: a közúti járművezető képzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 179/2011. Korm. rendelet, 263/2006. Korm. r., KRESZ, 24/2005. GKM rendelet, 84/2009. KHEM rendelet),
  • közúti járművezető vizsgabiztos kategóriában legalább egy elméleti-, és legalább egy gyakorlati feladat legyen, ahol az elméleti feladatok ismeretanyaga az alábbi témakörökre terjedjen ki: a közúti járművezető vizsgáztatással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 179/2011. Korm. rendelet, 263/2006. Korm. r., KRESZ, 24/2005. GKM rendelet, 84/2009. KHEM rendelet),
  • műszaki vizsgabiztos kategóriában legalább egy elméleti feladat-, és a megyei KF döntése esetén egy gyakorlati feladat legyen, ahol az elméleti feladatok ismeretanyaga az alábbi témakörökre terjedjen ki a közúti járművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. KöHÉM r., 6/1990. KöHÉM r., 1/1990. KHVM r., 263/2006. Korm. r., 288/2010. Korm.r., 77/2009. KHEM-IRM-KvVM, szakmai ismeretek).
  • közúti ellenőr kategóriában legalább egy elméleti feladat-, és a megyei KF döntése esetén egy gyakorlati feladat legyen, a közúti ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. KöHÉM r., 6/1990. KöHÉM r., 561/2006/EK r., 3821/85/EGK r., 261/2011. Korm. r., 263/2006. Korm. r., 288/2010. Korm.r., 2013. évi CX. tv., Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti áruszállításban, MSZ EN 12195-1:2011) ), rakományrögzítési ismeretek (Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti szállításban).
  • a verseny értékelését és a továbbjutók kiválasztását objektíven, átlátható módon kell elvégezni, szem előtt tartva a Versenyszabályzat „Pontozás, értékelés” fejezetében foglaltakat.