Versenyszabályzat

A versenyszabályzat a 2019-es Közlekedési Szakmai Vetélkedő lebonyolítását szabályozza, és kiegészíti a Versenyfelhívásban foglaltakat.


A szabályzat célja

A vetélkedő szervezésében részt vevők tevékenységének koordinálása, a vetélkedő szabályos lebonyolítását biztosító szabályok rögzítése.


Általános előírások

A nevezés és részvétel feltételei


A nevezés és a vetélkedőn való részvétel díjtalan.
Egy versenyző csak egy kategóriában nevezhet a vetélkedőn, ennek megsértése kizárást von maga után.

A vetélkedőn csak olyan közúti közlekedési szakember vehet részt, aki szerepel a szakmai névjegyzékben, nem áll tevékenységtől való eltiltás vagy felfüggesztés hatálya alatt, valamint az időszakos kötelező továbbképzést követő vizsgán megfelelt (a vetélkedő időpontjában az adott szakterületen érvényes igazolvánnyal rendelkezik).


A vetélkedőn való részvétel további feltételei kategóriánként:

 • “Közúti járművezető szakoktató” kategória esetén a közúti járművezető szakoktatói névjegyzékben szerepel, és nem áll tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt;
 • „Közúti járművezető vizsgabiztos” kategória esetén a közúti járművezető vizsgabiztosi a névjegyzékben szerepel, továbbá 2017-ben és 2018-ban nem látott el járművezető gyakorlati szakoktatói tevékenységet, és nem áll tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt;
 • „Műszaki vizsgabiztos” kategória esetén érvényes műszaki vizsgabiztosi engedéllyel rendelkezik, valamint nem áll vizsgabiztosi felfüggesztés alatt, és a kötelező továbbképzést követő vizsgán megfelelt (a vetélkedő időpontjában érvényes műszaki vizsgabiztosi igazolvánnyal rendelkezik);
 • „Közúti ellenőr” kategória esetén közúti ellenőri igazolvánnyal rendelkezik, ellene fegyelmi eljárás nincs folyamatban.

A vetélkedő

 1. A vetélkedő lebonyolítása a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által meghatározott módon történik.
 2. A vetélkedőn az vehet részt, akit az arra megjelölt honlapon a megjelölt határidőig online regisztrált, és a részvételi feltételeknek megfelel.
 3. A versenyzők kötelesek a vetélkedő helyszínén a regisztrációra kijelölt idősávban megjelenni, és kellő időt szánni a regisztrálásra.
 4. Az indulás sorrendje: a regisztrációnál kapott dokumentumok szerinti sorrendben.

Versenyfeladatok

Előválogató – elméleti feladatok:
 • Közúti járművezető szakoktató kategória: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti járművezető képzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet).
 • közúti járművezető vizsgabiztos kategória: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti járművezető vizsgáztatással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 179/2011. IX. 2.) Korm. rendelet, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet).
 • Műszaki vizsgabiztos kategória: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti járművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r., 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r., 1/1990. (IX. 29.) KHVM r. 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM, szakmai ismeretek).
 • Közúti ellenőr kategória: az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag a közúti ellenőrzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM r., 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r., 561/2006/EK r., 3821/85/EGK r., 261/2011. (XII. 07.) Korm. r., Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti áruszállításban, MSZ EN 12195-1:2011).

Döntő - gyakorlati feladatok

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztálya által meghatározott, a helyszínen ismertetett gyakorlati feladatok során a versenyzőknek a versenykategóriához illeszkedő feladatokat kell minél sikeresebben végrehajtani.


Pontozás, értékelés

 1. A vetélkedő értékelését és a továbbjutók kiválasztását objektíven, átlátható módon kell elvégezni.
 2. Az elméleti feladatok értékelése: a pontozás a tesztkérdésekre adott sikeres válaszok mennyisége, valamint a kitöltésre fordított idő alapján történik.
 3. A gyakorlati feladatok értékelése: a közúti járművezető szakoktatók és közúti járművezető vizsgabiztosok esetében a pontozás alapja a hibátlanul és minél rövidebb idő alatt elvégzett ügyességi feladatok végrehajtása; a műszaki vizsgabiztosok és közúti ellenőrök esetében a kitűzött feladat szintidőn belüli hibátlan végrehajtása.
 4. A gyakorlati versenyszámok teljesítését követően kialakult holtverseny esetén a sorrendet az elméleti feladatmegoldásban elért eredmény alapján kell megállapítani. Amennyiben ezt követően is fennáll a holtverseny, az elméleti versenyszám hibapontjai – ennek egyezősége esetén az elméleti versenyszám teljesítési ideje – alapján lehet a végeredményt megállapítani.
 5. A vetélkedő versenyfeladatai és értékelési, pontozási módja a vetélkedő napján és helyszínén kerülnek ismertetésre.
 6. A vetélkedőn kategóriánként az első 10-10 helyezett kerül díjazásra.

Kizárás, óvás

 1. Az a versenyző, aki több kategóriában is nevezett, kizárásra kerül.
 2. A versenyszabályzatot, versenyfelhívást megsértő személy kizárásra kerül.
 3. Az a versenyző, aki a feladatok során meg nem engedett segédeszközt használ vagy az objektív értékelést ellehetetleníti, kizárásra kerül.
 4. Az a járművezető vizsgabiztos, aki gyakorlati szakoktatói tevékenységet végzett a 2017-2018. években, kizárásra kerül.
 5. Az a műszaki vizsgabiztos, akit a vetélkedőre történő nevezésig jogerősen felfüggesztenek vagy törölnek a vizsgabiztosi névjegyzékből, kizárásra kerül.
 6. Az a kormánytisztviselő, aki ellen fegyelmi eljárás folyik, kizárásra kerül.
 7. Óvást benyújtani szóban az eredményhirdetést megelőzően lehetséges. Ezt követően a benyújtott óvást a szervező vizsgálat nélkül elutasítja.
 8. Az óvást a szervező legalább három tagból álló bizottsága bírálja el. A bizottság tagjait a hatáskörrel rendelkező főosztály vagy szervezet munkatársai adják. A hatáskörrel rendelkező főosztály vagy szervezet vezetője a bizottság egyik tagja.
 9. Az óvásnak a szervező helyt adhat, vagy azt elutasíthatja. A döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni és az óvás benyújtójával írásban közölni. Az óvásnak helyt adó döntés következményeit (pl. kizárás, helyezés megváltoztatása) a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, és az óvás benyújtójával közölni kell.
 10. A versenyfelhívásban szereplő, előre megismerhető tényekkel, feladatokkal és azok értékelésével kapcsolatos óvást a szervező vizsgálat nélkül elutasítja.